شرکت آذر ساچمه تبریز

ساچمه سربی


  • SHOT No
  • SHOT DIAMETERS (mm)

این ترکیب وجود ندارد.


ساچمه سربی اصطلاحی جمعی برای گلوله های کوچکی است که اغلب از سرب ساخته می شود. کاربرد اصلی ساچمه‌ سربی به عنوان پرتابه در انواع تفنگهای ساچمه زنی شکاری و ورزشی است، اما کاربردهای صنعتی گوناگونی نیز دارد.

 ساچمه سربی همچنین برای اهداف مختلف دیگری مانند پر کردن حفره ها با مواد متراکم برای وزن / تعادل استفاده می شود.

 ساچمه های سربی معمولا با روکش گرافیتی تولید می شوند ولی ممکن هست با انواع فلزات دیگر مانند مس و یا نیکل نیز روکش اندود شوند.

مشخصات برای ساچمه سربی

SHOT No 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 7 یا 7.5 یا 8 یا 9 یا 10
SHOT DIAMETERS (mm) 1.75 یا 2.00 یا 2.25 یا 2.41 یا 2.50 یا 2.75 یا 3.00 یا 3.25 یا 3.50 یا 3.75 یا 4.00