شرکت آذر ساچمه تبریز

ساچمه بادی

توضیحات بیشتر در پایین 

  این ترکیب وجود ندارد.


  "ساچمه بادی"        

  5/4   - 5/5

  -   سری کلاسیک (CLASSIC LINE)

  -   سری فیلد (FILED LINE)  

  -    سری ورزشی(SPORT LINE)

  تصاویر انواع ساچمه بادی