شرکت آذر ساچمه تبریز

ساچمه سربی

توضیحات بیشتر در پایین

  این ترکیب وجود ندارد.


  ساچمه سربی اصطلاحی جمعی برای کره های کوچک و یا گلوله ها است که اغلب از سرب ساخته می شود. کاربرد اصلی ساچمه‌ سربی به عنوان پرتابه در انواع تفنگهای ساچمه زنی شکاری و ورزشی است، اما کاربردهای صنعتی گوناگونی نیز دارد.

   ساچمه سربی همچنین برای اهداف مختلف دیگری مانند پر کردن حفره ها با مواد متراکم برای وزن / تعادل استفاده می شود.
  ساچمه های سربی معمولا با  گرافیت روکش اندود می شوند ولی ممکن هست با انواع فلزات دیگر مانند مس و یا نیکل نیز روکش اندود شوند.
  بسته بندی های این شرکت برای شکارچیان به صورت بطری های پت ۱ کیلویی و برای کارخانجات تولید فشنگ شکاری در جامبو بگ های ۱ تنی بسته بندی می نماید.

  عکس ساچمه سربی
  شماره ساچمه: T
  قطر ساچمه(mm): 5.08
  شماره ساچمه: BB
  قطر ساچمه(mm): 4.57
  شماره ساچمه: 1
  قطر ساچمه(mm): 4.06
  شماره ساچمه: 2
  قطر ساچمه(mm): 3.81
  شماره ساچمه: 3
  قطر ساچمه(mm): 3.56
  شماره ساچمه: 4
  قطر ساچمه(mm): 3.30
  شماره ساچمه: 5
  قطر ساچمه(mm): 3.05
  شماره ساچمه: 6
  قطر ساچمه(mm): 2.79
  شماره ساچمه: 7
  قطر ساچمه(mm): 2.54
  شماره ساچمه: 7.5
  قطر ساچمه(mm): 2.41
  شماره ساچمه: 8
  قطر ساچمه(mm): 2.29
  شماره ساچمه: 9
  قطر ساچمه(mm): 2.03
  شماره ساچمه: 10
  قطر ساچمه(mm): 1.78