شرکت آذر ساچمه تبریز

مفتول سربی


    این ترکیب وجود ندارد.


    این شرکت توانایی تولید انواع سایزهای مفتول سربی از قطر ۱ الی ۲۰ میلی متر با آلیاژ های درخواستی مشتریان خود را دارد.

    بسته بندی مفتول های سربی بر روی قرقره های پلاستیکی در حدود وزنی ۲۰ کیلوگرم می باشد.