شرکت آذر ساچمه تبریز

چارپایه سربی

شماره ساچمه: 6تایی
قطر ساچمه(mm): 9.14

  این ترکیب وجود ندارد.


  سایز های بزرگتر ساچمه سربی را "چهارپاره"، "چارپاره" و یا فقط "پاره" می نامند.

  چهارپاره برای شکار های متوسط تا بزرگ استفاده می شود.

  اندازه چهارپاره معمولا با یک سری اعداد و حروف نشان داده می شود و اعداد کوچکتر نشان دهنده ساچمه بزرگتر هستند. اندازه های بزرگتر از "0" با چندین صفر نشان داده می شوند. ساچمه های سربی معمولا با  گرافیت روکش اندود می شوند ولی ممکن هست با انواع فلزات دیگر مانند مس و یا نیکل نیز روکش اندود شوند.

  بسته بندی های این شرکت برای شکارچیان به صورت بطری های پت ۱ کیلویی و برای کارخانجات تولید فشنگ شکاری در جامبو بگ های ۱ تنی بسته بندی می نماید.

   سایز چارپاره ها

  سایز بندی چهارپاره ها در ایران با نام های 6 تایی ، 9 تایی ، 12 تایی ، 20 تایی ،28 تایی و 36 تایی می باشد.

  عکس چارپاره سربی
  شماره ساچمه: 6تایی
  قطر ساچمه(mm): 9.14
  شماره ساچمه: 12تایی
  قطر ساچمه(mm): 7.62
  شماره ساچمه: 36تایی
  قطر ساچمه(mm): 5.59
  شماره ساچمه: 28تایی
  قطر ساچمه(mm): 6.10